IVF Pastör Pipet
IVF Pasteur Pipettes

IVF pastör pipeti, yumurta toplama (OPU) prosedürü süresince kumulus-oosit komplekslerinin toplanması ve manipüle edilmesi, kültür petrilerinde droplet yapılması ve alevde farklı boyutlarda çekildikten sonra oositlerin denüde edilmesi amacıyla kullanılır. Spesifik olarak IVF laboratuvarlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir; tıkaçsızdır, partikül ve endotoksin barındırmaz, kolaylıkla alevde çekilebilir, 5’li olarak paketlenmiştir, gama steril edilmiştir, LAL ve MEA testleri yapılmıştır.